Affiliate program

Pilotní verze

Získejte slevy na kurzy LovelyData pro sebe a pro svoje známé.

Staňte se naším partnerem a pomozte dalším lidem, kteří chtějí lépe rozumět světu, kde data hrají tak důležitou roli. Kdo ví, třeba sleva bude zrovna tou správnou pobídkou, která Vaše známé přesvědčí, aby se naučili něco nového.

Jak to funguje

Pokud máte zájem o účast v programu, napište nám na kurzy@lovelydata.cz a do předmětu uveďte "Affiliate program".

Následně Vám zašleme unikátní partnerský kód, který Vaši známí mohou použít při objednání kurzu. Díky němu obdrží slevu 500 Kč na jakýkoliv otevřený kurz.

Vám se za každého účastníka, který kurz uhradí, načte kredit ve výši 500 Kč. Tento kredit pak můžete použít na jakýkoliv otevřený kurz. Může se tak docela dobře stát, že budete mít kurz zadarmo!

Pravidla a podmínky programu

1. Obecná ustanovení

1. Administrátorem affiliate programu LovelyData.cz je společnost Colorbee s.r.o., IČ: 27914950, se sídlem Veleslavínská 39/48,162 00 Praha 6 – Veleslavín.

2. Tyto pravidla a podmínky upravují povinnosti a práva účastníka programu (dále Partner) a povinnosti a práva Colorbee s.r.o. (dále Provozovatel).

3. Registrace do Affiliate programu probíhá formou e-mailu, je bezplatná, po jejím dokončení se stáváte Partnerem a zároveň se zavazujete dodržovat podmínky tohoto programu. Provozovatel může přihlášku (registraci) odmítnout bez udání důvodu. Partnerem může být pouze osoba starší 18 let, pokud Provozovatel nerozhodne jinak.

4. Osobní údaje Partnera uvedené při registraci do affiliate programu jsou zpracovávány společností Colorbee, s.r.o., v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

5. Poskytnuté údaje budou zpracovávány za účelem nabízení služeb poskytovaných nebo zprostředkovaných společností Colorbee, s.r.o. k marketingovým účelům.

2. Podmínky spolupráce

1. Společnost Colorbee, s.r.o. přenechává Partnerovi právo na inzerci vzdělávacích kurzů, jež jsou součástí aktuální nabídky na stránkách www.lovelydata.cz/otevrene-kurzy. (dále jen LovelyData.cz)

2. Partner si může vybrat jakou formou bude propagovat kurzy, případně stránky Provozovatele.

3. Propagace LovelyData.cz nesmí být umístěna na stránky s obsahem odporujícím zákonům České republiky. Zároveň nesmí Partner propagovat produkty LovelyData.cz způsobem, který by odporoval dobrým mravům a poškozoval dobré jméno společnosti, např. lživým tvrzením o nabízených produktech.

3. Kredit

1. Provozovatel připíše Partnerovi odměnu za každého zákazníka, který zakoupil vzdělávací kurz LovelyData.cz. Kurz se stává zakoupeným v okamžiku uskutečnění kurzu. Aktuální výše odměny je stanovena na 500 kreditů za každého návštěvníka, který použije unikátní kód Partnera při nákupu kurzu.

2. Pro přiznání odměny dle bodu 3.1 je nutné úspěšné dokončení nákupu kurzu, tedy jeho zaplacení, nikoliv pouze objednání.

3. Odměnu dle bodu 3.1 obdrží vždy pouze ten Partner, jehož kód byl použit zákazníkem k nákupu kurzu.

4. Provozovatel informuje Partnera e-mailem o stavu získaných kreditů. Partner též může e-mailem požádat Provozovatele o zaslání stavu získaných kreditů.

5. Získané kredity může Partner použít pouze na zakoupení vzdělávacích kurzů LovelyData.cz. Za každý získaný kredit má nárok na slevu 1 Kč z aktuální ceny kurzu uvedené na stránkách www.lovelydata.cz/otevrene-kurzy.

6. Partner může e-mailem požádat Provozovatele o využití kreditu na konkrétní kurz nebo kurzy LovelyData.cz

7. Získané kredity nelze proměnit na peníze či si je nechat v jakékoliv formě vyplatit.

8. Nevyužité kredity Partnera propadají ve prospěch Provozovatele po uplynutí doby 12 měsíců.

4. Odstoupení od smlouvy

1. Spolupráce se uzavírá na dobu neurčitou, může ji zrušit kterákoliv smluvní strana. formou e-mailu.

2. Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit partnerskou spolupráci v případě porušení jakéhokoliv bodu těchto pravidel a podmínek.

3. V případě odhalení podvodů ze strany Partnera si Provozovatel vyhrazuje právo okamžitě ukončit spolupráci a to bez jakýchkoliv nároků a povinností vyplývající z pravidel a podmínek tohoto programu.

5. Závěrečná ustanovení

1. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto pravidla a podmínky a aktivovat nové verze Affiliate programu. Každý účastník Affiliate programu bude o změnách informován emailem 5 dní před provedením těchto změn. Pokud Partner nepřijme nové podmínky, kontrakt mezi ním a Provozovatelem bude ukončen.

2. Účast v Affiliate programu je chápána jako souhlas s těmito pravidly a podmínkami.

Platnost podmínek a pravidel affiliate programu LovelyData.cz: od 3.2.2020.

Používáme cookies pro lepší uživatelský zážitek. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas a zároveň potvrzujete, že jste se seznámil/a s Prohlášením o ochraně osobních údajů.

© 2018 – 2020 Colorbee, s.r.o.
Design by grafikli.cz