Matplotlib Color Maps

Named color maps in matplotlib

You may also like Matplotlib colors.

Name Color
Accent
Accent_r
Blues_r
BrBG
BrBG_r
BuGn
BuGn_r
BuPu
BuPu_r
CMRmap
CMRmap_r
Dark2
Dark2_r
GnBu
GnBu_r
Greens
Greens_r
Greys
Greys_r
OrRd
OrRd_r
Oranges
Oranges_r
PRGn
PRGn_r
Paired
Paired_r
Pastel1
Pastel1_r
Pastel2
Pastel2_r
PiYG
PiYG_r
PuBu
PuBuGn
PuBuGn_r
PuBu_r
PuOr
PuOr_r
PuRd
PuRd_r
Purples
Purples_r
RdBu
RdBu_r
RdGy
RdGy_r
RdPu
RdPu_r
RdYlBu
RdYlBu_r
RdYlGn
RdYlGn_r
Reds
Reds_r
Set1
Set1_r
Set2
Set2_r
Set3
Set3_r
Spectral
Spectral_r
Wistia
Wistia_r
YlGn
YlGnBu
YlGnBu_r
YlGn_r
YlOrBr
YlOrBr_r
YlOrRd
YlOrRd_r
afmhot
afmhot_r
autumn
autumn_r
binary
binary_r
bone
bone_r
brg
brg_r
bwr
bwr_r
cool
cool_r
coolwarm
coolwarm_r
copper
copper_r
cubehelix
cubehelix_r
flag
flag_r
gist_earth
gist_earth_r
gist_gray
gist_gray_r
gist_heat
gist_heat_r
gist_ncar
gist_ncar_r
gist_rainbow
gist_rainbow_r
gist_stern
gist_stern_r
gist_yarg
gist_yarg_r
gnuplot2
gnuplot2_r
gnuplot
gnuplot_r
gray
gray_r
hot
hot_r
hsv
hsv_r
jet_r
nipy_spectral
nipy_spectral_r
ocean
ocean_r
pink
pink_r
prism
prism_r
rainbow
rainbow_r
seismic
seismic_r
spring
spring_r
summer
summer_r
tab10
tab10_r
tab20
tab20_r
tab20b
tab20b_r
tab20c
tab20c_r
terrain
terrain_r
winter
winter_r
Blues

Používáme cookies pro lepší uživatelský zážitek. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas a zároveň potvrzujete, že jste se seznámil/a s Prohlášením o ochraně osobních údajů.

© 2018 – 2020 Colorbee, s.r.o.
Design by grafikli.cz