Matplotlib Colors

Named colors in matplotlib

You may also like Matplotlib colormaps.

Name Hex RGB Color
aliceblue#F0F8FF(240, 248, 255)
antiquewhite#FAEBD7(250, 235, 215)
aqua#00FFFF(0, 255, 255)
aquamarine#7FFFD4(127, 255, 212)
azure#F0FFFF(240, 255, 255)
beige#F5F5DC(245, 245, 220)
bisque#FFE4C4(255, 228, 196)
black#000000(0, 0, 0)
blanchedalmond#FFEBCD(255, 235, 205)
blue#0000FF(0, 0, 255)
blueviolet#8A2BE2(138, 43, 226)
brown#A52A2A(165, 42, 42)
burlywood#DEB887(222, 184, 135)
cadetblue#5F9EA0(95, 158, 160)
chartreuse#7FFF00(127, 255, 0)
chocolate#D2691E(210, 105, 30)
coral#FF7F50(255, 127, 80)
cornflowerblue#6495ED(100, 149, 237)
cornsilk#FFF8DC(255, 248, 220)
crimson#DC143C(220, 20, 60)
cyan#00FFFF(0, 255, 255)
darkblue#00008B(0, 0, 139)
darkcyan#008B8B(0, 139, 139)
darkgoldenrod#B8860B(184, 134, 11)
darkgray#A9A9A9(169, 169, 169)
darkgreen#006400(0, 100, 0)
darkgrey#A9A9A9(169, 169, 169)
darkkhaki#BDB76B(189, 183, 107)
darkmagenta#8B008B(139, 0, 139)
darkolivegreen#556B2F(85, 107, 47)
darkorange#FF8C00(255, 140, 0)
darkorchid#9932CC(153, 50, 204)
darkred#8B0000(139, 0, 0)
darksalmon#E9967A(233, 150, 122)
darkseagreen#8FBC8F(143, 188, 143)
darkslateblue#483D8B(72, 61, 139)
darkslategray#2F4F4F(47, 79, 79)
darkslategrey#2F4F4F(47, 79, 79)
darkturquoise#00CED1(0, 206, 209)
darkviolet#9400D3(148, 0, 211)
deeppink#FF1493(255, 20, 147)
deepskyblue#00BFFF(0, 191, 255)
dimgray#696969(105, 105, 105)
dimgrey#696969(105, 105, 105)
dodgerblue#1E90FF(30, 144, 255)
firebrick#B22222(178, 34, 34)
floralwhite#FFFAF0(255, 250, 240)
forestgreen#228B22(34, 139, 34)
fuchsia#FF00FF(255, 0, 255)
gainsboro#DCDCDC(220, 220, 220)
ghostwhite#F8F8FF(248, 248, 255)
gold#FFD700(255, 215, 0)
goldenrod#DAA520(218, 165, 32)
gray#808080(128, 128, 128)
green#008000(0, 128, 0)
greenyellow#ADFF2F(173, 255, 47)
grey#808080(128, 128, 128)
honeydew#F0FFF0(240, 255, 240)
hotpink#FF69B4(255, 105, 180)
indianred#CD5C5C(205, 92, 92)
indigo#4B0082(75, 0, 130)
ivory#FFFFF0(255, 255, 240)
khaki#F0E68C(240, 230, 140)
lavender#E6E6FA(230, 230, 250)
lavenderblush#FFF0F5(255, 240, 245)
lawngreen#7CFC00(124, 252, 0)
lemonchiffon#FFFACD(255, 250, 205)
lightblue#ADD8E6(173, 216, 230)
lightcoral#F08080(240, 128, 128)
lightcyan#E0FFFF(224, 255, 255)
lightgoldenrodyellow#FAFAD2(250, 250, 210)
lightgray#D3D3D3(211, 211, 211)
lightgreen#90EE90(144, 238, 144)
lightgrey#D3D3D3(211, 211, 211)
lightpink#FFB6C1(255, 182, 193)
lightsalmon#FFA07A(255, 160, 122)
lightseagreen#20B2AA(32, 178, 170)
lightskyblue#87CEFA(135, 206, 250)
lightslategray#778899(119, 136, 153)
lightslategrey#778899(119, 136, 153)
lightsteelblue#B0C4DE(176, 196, 222)
lightyellow#FFFFE0(255, 255, 224)
lime#00FF00(0, 255, 0)
limegreen#32CD32(50, 205, 50)
linen#FAF0E6(250, 240, 230)
magenta#FF00FF(255, 0, 255)
maroon#800000(128, 0, 0)
mediumaquamarine#66CDAA(102, 205, 170)
mediumblue#0000CD(0, 0, 205)
mediumorchid#BA55D3(186, 85, 211)
mediumpurple#9370DB(147, 112, 219)
mediumseagreen#3CB371(60, 179, 113)
mediumslateblue#7B68EE(123, 104, 238)
mediumspringgreen#00FA9A(0, 250, 154)
mediumturquoise#48D1CC(72, 209, 204)
mediumvioletred#C71585(199, 21, 133)
midnightblue#191970(25, 25, 112)
mintcream#F5FFFA(245, 255, 250)
mistyrose#FFE4E1(255, 228, 225)
moccasin#FFE4B5(255, 228, 181)
navajowhite#FFDEAD(255, 222, 173)
navy#000080(0, 0, 128)
oldlace#FDF5E6(253, 245, 230)
olive#808000(128, 128, 0)
olivedrab#6B8E23(107, 142, 35)
orange#FFA500(255, 165, 0)
orangered#FF4500(255, 69, 0)
orchid#DA70D6(218, 112, 214)
palegoldenrod#EEE8AA(238, 232, 170)
palegreen#98FB98(152, 251, 152)
paleturquoise#AFEEEE(175, 238, 238)
palevioletred#DB7093(219, 112, 147)
papayawhip#FFEFD5(255, 239, 213)
peachpuff#FFDAB9(255, 218, 185)
peru#CD853F(205, 133, 63)
pink#FFC0CB(255, 192, 203)
plum#DDA0DD(221, 160, 221)
powderblue#B0E0E6(176, 224, 230)
purple#800080(128, 0, 128)
rebeccapurple#663399(102, 51, 153)
red#FF0000(255, 0, 0)
rosybrown#BC8F8F(188, 143, 143)
royalblue#4169E1(65, 105, 225)
saddlebrown#8B4513(139, 69, 19)
salmon#FA8072(250, 128, 114)
sandybrown#F4A460(244, 164, 96)
seagreen#2E8B57(46, 139, 87)
seashell#FFF5EE(255, 245, 238)
sienna#A0522D(160, 82, 45)
silver#C0C0C0(192, 192, 192)
skyblue#87CEEB(135, 206, 235)
slateblue#6A5ACD(106, 90, 205)
slategray#708090(112, 128, 144)
slategrey#708090(112, 128, 144)
snow#FFFAFA(255, 250, 250)
springgreen#00FF7F(0, 255, 127)
steelblue#4682B4(70, 130, 180)
tan#D2B48C(210, 180, 140)
teal#008080(0, 128, 128)
thistle#D8BFD8(216, 191, 216)
tomato#FF6347(255, 99, 71)
turquoise#40E0D0(64, 224, 208)
violet#EE82EE(238, 130, 238)
wheat#F5DEB3(245, 222, 179)
white#FFFFFF(255, 255, 255)
whitesmoke#F5F5F5(245, 245, 245)
yellow#FFFF00(255, 255, 0)
yellowgreen#9ACD32(154, 205, 50)
Name Hex RGB Color
xkcd:acid green#8ffe09(143, 254, 9)
xkcd:adobe#bd6c48(189, 108, 72)
xkcd:algae green#21c36f(33, 195, 111)
xkcd:algae#54ac68(84, 172, 104)
xkcd:almost black#070d0d(7, 13, 13)
xkcd:amber#feb308(254, 179, 8)
xkcd:amethyst#9b5fc0(155, 95, 192)
xkcd:apple green#76cd26(118, 205, 38)
xkcd:apple#6ecb3c(110, 203, 60)
xkcd:apricot#ffb16d(255, 177, 109)
xkcd:aqua blue#02d8e9(2, 216, 233)
xkcd:aqua green#12e193(18, 225, 147)
xkcd:aqua marine#2ee8bb(46, 232, 187)
xkcd:aqua#13eac9(19, 234, 201)
xkcd:aquamarine#04d8b2(4, 216, 178)
xkcd:army green#4b5d16(75, 93, 22)
xkcd:asparagus#77ab56(119, 171, 86)
xkcd:aubergine#3d0734(61, 7, 52)
xkcd:auburn#9a3001(154, 48, 1)
xkcd:avocado green#87a922(135, 169, 34)
xkcd:avocado#90b134(144, 177, 52)
xkcd:azul#1d5dec(29, 93, 236)
xkcd:azure#069af3(6, 154, 243)
xkcd:baby blue#a2cffe(162, 207, 254)
xkcd:baby green#8cff9e(140, 255, 158)
xkcd:baby pink#ffb7ce(255, 183, 206)
xkcd:baby poo#ab9004(171, 144, 4)
xkcd:baby poop green#8f9805(143, 152, 5)
xkcd:baby poop#937c00(147, 124, 0)
xkcd:baby puke green#b6c406(182, 196, 6)
xkcd:baby purple#ca9bf7(202, 155, 247)
xkcd:baby shit brown#ad900d(173, 144, 13)
xkcd:baby shit green#889717(136, 151, 23)
xkcd:banana yellow#fafe4b(250, 254, 75)
xkcd:banana#ffff7e(255, 255, 126)
xkcd:barbie pink#fe46a5(254, 70, 165)
xkcd:barf green#94ac02(148, 172, 2)
xkcd:barney purple#a00498(160, 4, 152)
xkcd:barney#ac1db8(172, 29, 184)
xkcd:battleship gray#6b7c85(107, 124, 133)
xkcd:battleship grey#6b7c85(107, 124, 133)
xkcd:beige#e6daa6(230, 218, 166)
xkcd:berry#990f4b(153, 15, 75)
xkcd:bile#b5c306(181, 195, 6)
xkcd:black#000000(0, 0, 0)
xkcd:bland#afa88b(175, 168, 139)
xkcd:blood orange#fe4b03(254, 75, 3)
xkcd:blood red#980002(152, 0, 2)
xkcd:blood#770001(119, 0, 1)
xkcd:blue blue#2242c7(34, 66, 199)
xkcd:blue gray#607c8e(96, 124, 142)
xkcd:blue green#137e6d(19, 126, 109)
xkcd:blue grey#607c8e(96, 124, 142)
xkcd:blue purple#5729ce(87, 41, 206)
xkcd:blue violet#5d06e9(93, 6, 233)
xkcd:blue with a hint of purple#533cc6(83, 60, 198)
xkcd:blue/gray#758da3(117, 141, 163)
xkcd:blue/green#0f9b8e(15, 155, 142)
xkcd:blue/grey#758da3(117, 141, 163)
xkcd:blue/purple#5a06ef(90, 6, 239)
xkcd:blue#0343df(3, 67, 223)
xkcd:blueberry#464196(70, 65, 150)
xkcd:bluegray#85a3b2(133, 163, 178)
xkcd:bluegreen#017a79(1, 122, 121)
xkcd:bluegrey#85a3b2(133, 163, 178)
xkcd:bluey gray#89a0b0(137, 160, 176)
xkcd:bluey green#2bb179(43, 177, 121)
xkcd:bluey grey#89a0b0(137, 160, 176)
xkcd:bluey purple#6241c7(98, 65, 199)
xkcd:bluish gray#748b97(116, 139, 151)
xkcd:bluish green#10a674(16, 166, 116)
xkcd:bluish grey#748b97(116, 139, 151)
xkcd:bluish purple#703be7(112, 59, 231)
xkcd:bluish#2976bb(41, 118, 187)
xkcd:blurple#5539cc(85, 57, 204)
xkcd:blush pink#fe828c(254, 130, 140)
xkcd:blush#f29e8e(242, 158, 142)
xkcd:booger green#96b403(150, 180, 3)
xkcd:booger#9bb53c(155, 181, 60)
xkcd:bordeaux#7b002c(123, 0, 44)
xkcd:boring green#63b365(99, 179, 101)
xkcd:bottle green#044a05(4, 74, 5)
xkcd:brick orange#c14a09(193, 74, 9)
xkcd:brick red#8f1402(143, 20, 2)
xkcd:brick#a03623(160, 54, 35)
xkcd:bright aqua#0bf9ea(11, 249, 234)
xkcd:bright blue#0165fc(1, 101, 252)
xkcd:bright cyan#41fdfe(65, 253, 254)
xkcd:bright green#01ff07(1, 255, 7)
xkcd:bright lavender#c760ff(199, 96, 255)
xkcd:bright light blue#26f7fd(38, 247, 253)
xkcd:bright light green#2dfe54(45, 254, 84)
xkcd:bright lilac#c95efb(201, 94, 251)
xkcd:bright lime green#65fe08(101, 254, 8)
xkcd:bright lime#87fd05(135, 253, 5)
xkcd:bright magenta#ff08e8(255, 8, 232)
xkcd:bright olive#9cbb04(156, 187, 4)
xkcd:bright orange#ff5b00(255, 91, 0)
xkcd:bright pink#fe01b1(254, 1, 177)
xkcd:bright purple#be03fd(190, 3, 253)
xkcd:bright red#ff000d(255, 0, 13)
xkcd:bright sea green#05ffa6(5, 255, 166)
xkcd:bright sky blue#02ccfe(2, 204, 254)
xkcd:bright teal#01f9c6(1, 249, 198)
xkcd:bright turquoise#0ffef9(15, 254, 249)
xkcd:bright violet#ad0afd(173, 10, 253)
xkcd:bright yellow green#9dff00(157, 255, 0)
xkcd:bright yellow#fffd01(255, 253, 1)
xkcd:british racing green#05480d(5, 72, 13)
xkcd:bronze#a87900(168, 121, 0)
xkcd:brown gray#8d8468(141, 132, 104)
xkcd:brown green#706c11(112, 108, 17)
xkcd:brown grey#8d8468(141, 132, 104)
xkcd:brown orange#b96902(185, 105, 2)
xkcd:brown red#922b05(146, 43, 5)
xkcd:brown yellow#b29705(178, 151, 5)
xkcd:brown#653700(101, 55, 0)
xkcd:brownish gray#86775f(134, 119, 95)
xkcd:brownish green#6a6e09(106, 110, 9)
xkcd:brownish grey#86775f(134, 119, 95)
xkcd:brownish orange#cb7723(203, 119, 35)
xkcd:brownish pink#c27e79(194, 126, 121)
xkcd:brownish purple#76424e(118, 66, 78)
xkcd:brownish red#9e3623(158, 54, 35)
xkcd:brownish yellow#c9b003(201, 176, 3)
xkcd:brownish#9c6d57(156, 109, 87)
xkcd:browny green#6f6c0a(111, 108, 10)
xkcd:browny orange#ca6b02(202, 107, 2)
xkcd:bruise#7e4071(126, 64, 113)
xkcd:bubble gum pink#ff69af(255, 105, 175)
xkcd:bubblegum pink#fe83cc(254, 131, 204)
xkcd:bubblegum#ff6cb5(255, 108, 181)
xkcd:buff#fef69e(254, 246, 158)
xkcd:burgundy#610023(97, 0, 35)
xkcd:burnt orange#c04e01(192, 78, 1)
xkcd:burnt red#9f2305(159, 35, 5)
xkcd:burnt siena#b75203(183, 82, 3)
xkcd:burnt sienna#b04e0f(176, 78, 15)
xkcd:burnt umber#a0450e(160, 69, 14)
xkcd:burnt yellow#d5ab09(213, 171, 9)
xkcd:burple#6832e3(104, 50, 227)
xkcd:butter yellow#fffd74(255, 253, 116)
xkcd:butter#ffff81(255, 255, 129)
xkcd:butterscotch#fdb147(253, 177, 71)
xkcd:cadet blue#4e7496(78, 116, 150)
xkcd:camel#c69f59(198, 159, 89)
xkcd:camo green#526525(82, 101, 37)
xkcd:camo#7f8f4e(127, 143, 78)
xkcd:camouflage green#4b6113(75, 97, 19)
xkcd:canary yellow#fffe40(255, 254, 64)
xkcd:canary#fdff63(253, 255, 99)
xkcd:candy pink#ff63e9(255, 99, 233)
xkcd:caramel#af6f09(175, 111, 9)
xkcd:carmine#9d0216(157, 2, 22)
xkcd:carnation pink#ff7fa7(255, 127, 167)
xkcd:carnation#fd798f(253, 121, 143)
xkcd:carolina blue#8ab8fe(138, 184, 254)
xkcd:celadon#befdb7(190, 253, 183)
xkcd:celery#c1fd95(193, 253, 149)
xkcd:cement#a5a391(165, 163, 145)
xkcd:cerise#de0c62(222, 12, 98)
xkcd:cerulean blue#056eee(5, 110, 238)
xkcd:cerulean#0485d1(4, 133, 209)
xkcd:charcoal gray#3c4142(60, 65, 66)
xkcd:charcoal grey#3c4142(60, 65, 66)
xkcd:charcoal#343837(52, 56, 55)
xkcd:chartreuse#c1f80a(193, 248, 10)
xkcd:cherry red#f7022a(247, 2, 42)
xkcd:cherry#cf0234(207, 2, 52)
xkcd:chestnut#742802(116, 40, 2)
xkcd:chocolate brown#411900(65, 25, 0)
xkcd:chocolate#3d1c02(61, 28, 2)
xkcd:cinnamon#ac4f06(172, 79, 6)
xkcd:claret#680018(104, 0, 24)
xkcd:clay brown#b2713d(178, 113, 61)
xkcd:clay#b66a50(182, 106, 80)
xkcd:clear blue#247afd(36, 122, 253)
xkcd:cloudy blue#acc2d9(172, 194, 217)
xkcd:cobalt blue#030aa7(3, 10, 167)
xkcd:cobalt#1e488f(30, 72, 143)
xkcd:cocoa#875f42(135, 95, 66)
xkcd:coffee#a6814c(166, 129, 76)
xkcd:cool blue#4984b8(73, 132, 184)
xkcd:cool gray#95a3a6(149, 163, 166)
xkcd:cool green#33b864(51, 184, 100)
xkcd:cool grey#95a3a6(149, 163, 166)
xkcd:copper#b66325(182, 99, 37)
xkcd:coral pink#ff6163(255, 97, 99)
xkcd:coral#fc5a50(252, 90, 80)
xkcd:cornflower blue#5170d7(81, 112, 215)
xkcd:cornflower#6a79f7(106, 121, 247)
xkcd:cranberry#9e003a(158, 0, 58)
xkcd:cream#ffffc2(255, 255, 194)
xkcd:creme#ffffb6(255, 255, 182)
xkcd:crimson#8c000f(140, 0, 15)
xkcd:custard#fffd78(255, 253, 120)
xkcd:cyan#00ffff(0, 255, 255)
xkcd:dandelion#fedf08(254, 223, 8)
xkcd:dark aqua#05696b(5, 105, 107)
xkcd:dark aquamarine#017371(1, 115, 113)
xkcd:dark beige#ac9362(172, 147, 98)
xkcd:dark blue gray#1f3b4d(31, 59, 77)
xkcd:dark blue green#005249(0, 82, 73)
xkcd:dark blue grey#1f3b4d(31, 59, 77)
xkcd:dark blue#00035b(0, 3, 91)
xkcd:dark brown#341c02(52, 28, 2)
xkcd:dark coral#cf524e(207, 82, 78)
xkcd:dark cream#fff39a(255, 243, 154)
xkcd:dark cyan#0a888a(10, 136, 138)
xkcd:dark forest green#002d04(0, 45, 4)
xkcd:dark fuchsia#9d0759(157, 7, 89)
xkcd:dark gold#b59410(181, 148, 16)
xkcd:dark grass green#388004(56, 128, 4)
xkcd:dark gray blue#29465b(41, 70, 91)
xkcd:dark gray#363737(54, 55, 55)
xkcd:dark green blue#1f6357(31, 99, 87)
xkcd:dark green#033500(3, 53, 0)
xkcd:dark grey blue#29465b(41, 70, 91)
xkcd:dark grey#363737(54, 55, 55)
xkcd:dark hot pink#d90166(217, 1, 102)
xkcd:dark indigo#1f0954(31, 9, 84)
xkcd:dark khaki#9b8f55(155, 143, 85)
xkcd:dark lavender#856798(133, 103, 152)
xkcd:dark lilac#9c6da5(156, 109, 165)
xkcd:dark lime green#7ebd01(126, 189, 1)
xkcd:dark lime#84b701(132, 183, 1)
xkcd:dark magenta#960056(150, 0, 86)
xkcd:dark maroon#3c0008(60, 0, 8)
xkcd:dark mauve#874c62(135, 76, 98)
xkcd:dark mint green#20c073(32, 192, 115)
xkcd:dark mint#48c072(72, 192, 114)
xkcd:dark mustard#a88905(168, 137, 5)
xkcd:dark navy blue#00022e(0, 2, 46)
xkcd:dark navy#000435(0, 4, 53)
xkcd:dark olive green#3c4d03(60, 77, 3)
xkcd:dark olive#373e02(55, 62, 2)
xkcd:dark orange#c65102(198, 81, 2)
xkcd:dark pastel green#56ae57(86, 174, 87)
xkcd:dark peach#de7e5d(222, 126, 93)
xkcd:dark periwinkle#665fd1(102, 95, 209)
xkcd:dark pink#cb416b(203, 65, 107)
xkcd:dark plum#3f012c(63, 1, 44)
xkcd:dark purple#35063e(53, 6, 62)
xkcd:dark red#840000(132, 0, 0)
xkcd:dark rose#b5485d(181, 72, 93)
xkcd:dark royal blue#02066f(2, 6, 111)
xkcd:dark sage#598556(89, 133, 86)
xkcd:dark salmon#c85a53(200, 90, 83)
xkcd:dark sand#a88f59(168, 143, 89)
xkcd:dark sea green#11875d(17, 135, 93)
xkcd:dark seafoam green#3eaf76(62, 175, 118)
xkcd:dark seafoam#1fb57a(31, 181, 122)
xkcd:dark sky blue#448ee4(68, 142, 228)
xkcd:dark slate blue#214761(33, 71, 97)
xkcd:dark tan#af884a(175, 136, 74)
xkcd:dark taupe#7f684e(127, 104, 78)
xkcd:dark teal#014d4e(1, 77, 78)
xkcd:dark turquoise#045c5a(4, 92, 90)
xkcd:dark violet#34013f(52, 1, 63)
xkcd:dark yellow green#728f02(114, 143, 2)
xkcd:dark yellow#d5b60a(213, 182, 10)
xkcd:dark#1b2431(27, 36, 49)
xkcd:darkblue#030764(3, 7, 100)
xkcd:darkgreen#054907(5, 73, 7)
xkcd:darkish blue#014182(1, 65, 130)
xkcd:darkish green#287c37(40, 124, 55)
xkcd:darkish pink#da467d(218, 70, 125)
xkcd:darkish purple#751973(117, 25, 115)
xkcd:darkish red#a90308(169, 3, 8)
xkcd:deep aqua#08787f(8, 120, 127)
xkcd:deep blue#040273(4, 2, 115)
xkcd:deep brown#410200(65, 2, 0)
xkcd:deep green#02590f(2, 89, 15)
xkcd:deep lavender#8d5eb7(141, 94, 183)
xkcd:deep lilac#966ebd(150, 110, 189)
xkcd:deep magenta#a0025c(160, 2, 92)
xkcd:deep orange#dc4d01(220, 77, 1)
xkcd:deep pink#cb0162(203, 1, 98)
xkcd:deep purple#36013f(54, 1, 63)
xkcd:deep red#9a0200(154, 2, 0)
xkcd:deep rose#c74767(199, 71, 103)
xkcd:deep sea blue#015482(1, 84, 130)
xkcd:deep sky blue#0d75f8(13, 117, 248)
xkcd:deep teal#00555a(0, 85, 90)
xkcd:deep turquoise#017374(1, 115, 116)
xkcd:deep violet#490648(73, 6, 72)
xkcd:denim blue#3b5b92(59, 91, 146)
xkcd:denim#3b638c(59, 99, 140)
xkcd:desert#ccad60(204, 173, 96)
xkcd:diarrhea#9f8303(159, 131, 3)
xkcd:dirt brown#836539(131, 101, 57)
xkcd:dirt#8a6e45(138, 110, 69)
xkcd:dirty blue#3f829d(63, 130, 157)
xkcd:dirty green#667e2c(102, 126, 44)
xkcd:dirty orange#c87606(200, 118, 6)
xkcd:dirty pink#ca7b80(202, 123, 128)
xkcd:dirty purple#734a65(115, 74, 101)
xkcd:dirty yellow#cdc50a(205, 197, 10)
xkcd:dodger blue#3e82fc(62, 130, 252)
xkcd:drab green#749551(116, 149, 81)
xkcd:drab#828344(130, 131, 68)
xkcd:dried blood#4b0101(75, 1, 1)
xkcd:duck egg blue#c3fbf4(195, 251, 244)
xkcd:dull blue#49759c(73, 117, 156)
xkcd:dull brown#876e4b(135, 110, 75)
xkcd:dull green#74a662(116, 166, 98)
xkcd:dull orange#d8863b(216, 134, 59)
xkcd:dull pink#d5869d(213, 134, 157)
xkcd:dull purple#84597e(132, 89, 126)
xkcd:dull red#bb3f3f(187, 63, 63)
xkcd:dull teal#5f9e8f(95, 158, 143)
xkcd:dull yellow#eedc5b(238, 220, 91)
xkcd:dusk blue#26538d(38, 83, 141)
xkcd:dusk#4e5481(78, 84, 129)
xkcd:dusky blue#475f94(71, 95, 148)
xkcd:dusky pink#cc7a8b(204, 122, 139)
xkcd:dusky purple#895b7b(137, 91, 123)
xkcd:dusky rose#ba6873(186, 104, 115)
xkcd:dust#b2996e(178, 153, 110)
xkcd:dusty blue#5a86ad(90, 134, 173)
xkcd:dusty green#76a973(118, 169, 115)
xkcd:dusty lavender#ac86a8(172, 134, 168)
xkcd:dusty orange#f0833a(240, 131, 58)
xkcd:dusty pink#d58a94(213, 138, 148)
xkcd:dusty purple#825f87(130, 95, 135)
xkcd:dusty red#b9484e(185, 72, 78)
xkcd:dusty rose#c0737a(192, 115, 122)
xkcd:dusty teal#4c9085(76, 144, 133)
xkcd:earth#a2653e(162, 101, 62)
xkcd:easter green#8cfd7e(140, 253, 126)
xkcd:easter purple#c071fe(192, 113, 254)
xkcd:ecru#feffca(254, 255, 202)
xkcd:egg shell#fffcc4(255, 252, 196)
xkcd:eggplant purple#430541(67, 5, 65)
xkcd:eggplant#380835(56, 8, 53)
xkcd:eggshell blue#c4fff7(196, 255, 247)
xkcd:eggshell#ffffd4(255, 255, 212)
xkcd:electric blue#0652ff(6, 82, 255)
xkcd:electric green#21fc0d(33, 252, 13)
xkcd:electric lime#a8ff04(168, 255, 4)
xkcd:electric pink#ff0490(255, 4, 144)
xkcd:electric purple#aa23ff(170, 35, 255)
xkcd:emerald green#028f1e(2, 143, 30)
xkcd:emerald#01a049(1, 160, 73)
xkcd:evergreen#05472a(5, 71, 42)
xkcd:faded blue#658cbb(101, 140, 187)
xkcd:faded green#7bb274(123, 178, 116)
xkcd:faded orange#f0944d(240, 148, 77)
xkcd:faded pink#de9dac(222, 157, 172)
xkcd:faded purple#916e99(145, 110, 153)
xkcd:faded red#d3494e(211, 73, 78)
xkcd:faded yellow#feff7f(254, 255, 127)
xkcd:fawn#cfaf7b(207, 175, 123)
xkcd:fern green#548d44(84, 141, 68)
xkcd:fern#63a950(99, 169, 80)
xkcd:fire engine red#fe0002(254, 0, 2)
xkcd:flat blue#3c73a8(60, 115, 168)
xkcd:flat green#699d4c(105, 157, 76)
xkcd:fluorescent green#08ff08(8, 255, 8)
xkcd:fluro green#0aff02(10, 255, 2)
xkcd:foam green#90fda9(144, 253, 169)
xkcd:forest green#06470c(6, 71, 12)
xkcd:forest#0b5509(11, 85, 9)
xkcd:forrest green#154406(21, 68, 6)
xkcd:french blue#436bad(67, 107, 173)
xkcd:fresh green#69d84f(105, 216, 79)
xkcd:frog green#58bc08(88, 188, 8)
xkcd:fuchsia#ed0dd9(237, 13, 217)
xkcd:gold#dbb40c(219, 180, 12)
xkcd:golden brown#b27a01(178, 122, 1)
xkcd:golden rod#f9bc08(249, 188, 8)
xkcd:golden yellow#fec615(254, 198, 21)
xkcd:golden#f5bf03(245, 191, 3)
xkcd:goldenrod#fac205(250, 194, 5)
xkcd:grape purple#5d1451(93, 20, 81)
xkcd:grape#6c3461(108, 52, 97)
xkcd:grapefruit#fd5956(253, 89, 86)
xkcd:grass green#3f9b0b(63, 155, 11)
xkcd:grass#5cac2d(92, 172, 45)
xkcd:grassy green#419c03(65, 156, 3)
xkcd:gray blue#6b8ba4(107, 139, 164)
xkcd:gray brown#7f7053(127, 112, 83)
xkcd:gray green#789b73(120, 155, 115)
xkcd:gray pink#c3909b(195, 144, 155)
xkcd:gray purple#826d8c(130, 109, 140)
xkcd:gray teal#5e9b8a(94, 155, 138)
xkcd:gray/blue#647d8e(100, 125, 142)
xkcd:gray/green#86a17d(134, 161, 125)
xkcd:gray#929591(146, 149, 145)
xkcd:grayblue#77a1b5(119, 161, 181)
xkcd:grayish blue#5e819d(94, 129, 157)
xkcd:grayish brown#7a6a4f(122, 106, 79)
xkcd:grayish green#82a67d(130, 166, 125)
xkcd:grayish pink#c88d94(200, 141, 148)
xkcd:grayish purple#887191(136, 113, 145)
xkcd:grayish teal#719f91(113, 159, 145)
xkcd:grayish#a8a495(168, 164, 149)
xkcd:green apple#5edc1f(94, 220, 31)
xkcd:green blue#06b48b(6, 180, 139)
xkcd:green brown#544e03(84, 78, 3)
xkcd:green gray#77926f(119, 146, 111)
xkcd:green grey#77926f(119, 146, 111)
xkcd:green teal#0cb577(12, 181, 119)
xkcd:green yellow#c9ff27(201, 255, 39)
xkcd:green/blue#01c08d(1, 192, 141)
xkcd:green/yellow#b5ce08(181, 206, 8)
xkcd:green#15b01a(21, 176, 26)
xkcd:greenblue#23c48b(35, 196, 139)
xkcd:greenish beige#c9d179(201, 209, 121)
xkcd:greenish blue#0b8b87(11, 139, 135)
xkcd:greenish brown#696112(105, 97, 18)
xkcd:greenish cyan#2afeb7(42, 254, 183)
xkcd:greenish gray#96ae8d(150, 174, 141)
xkcd:greenish grey#96ae8d(150, 174, 141)
xkcd:greenish tan#bccb7a(188, 203, 122)
xkcd:greenish teal#32bf84(50, 191, 132)
xkcd:greenish turquoise#00fbb0(0, 251, 176)
xkcd:greenish yellow#cdfd02(205, 253, 2)
xkcd:greenish#40a368(64, 163, 104)
xkcd:greeny blue#42b395(66, 179, 149)
xkcd:greeny brown#696006(105, 96, 6)
xkcd:greeny gray#7ea07a(126, 160, 122)
xkcd:greeny grey#7ea07a(126, 160, 122)
xkcd:greeny yellow#c6f808(198, 248, 8)
xkcd:grey blue#6b8ba4(107, 139, 164)
xkcd:grey brown#7f7053(127, 112, 83)
xkcd:grey green#789b73(120, 155, 115)
xkcd:grey pink#c3909b(195, 144, 155)
xkcd:grey purple#826d8c(130, 109, 140)
xkcd:grey teal#5e9b8a(94, 155, 138)
xkcd:grey/blue#647d8e(100, 125, 142)
xkcd:grey/green#86a17d(134, 161, 125)
xkcd:grey#929591(146, 149, 145)
xkcd:greyblue#77a1b5(119, 161, 181)
xkcd:greyish blue#5e819d(94, 129, 157)
xkcd:greyish brown#7a6a4f(122, 106, 79)
xkcd:greyish green#82a67d(130, 166, 125)
xkcd:greyish pink#c88d94(200, 141, 148)
xkcd:greyish purple#887191(136, 113, 145)
xkcd:greyish teal#719f91(113, 159, 145)
xkcd:greyish#a8a495(168, 164, 149)
xkcd:gross green#a0bf16(160, 191, 22)
xkcd:gunmetal#536267(83, 98, 103)
xkcd:hazel#8e7618(142, 118, 24)
xkcd:heather#a484ac(164, 132, 172)
xkcd:heliotrope#d94ff5(217, 79, 245)
xkcd:highlighter green#1bfc06(27, 252, 6)
xkcd:hospital green#9be5aa(155, 229, 170)
xkcd:hot green#25ff29(37, 255, 41)
xkcd:hot magenta#f504c9(245, 4, 201)
xkcd:hot pink#ff028d(255, 2, 141)
xkcd:hot purple#cb00f5(203, 0, 245)
xkcd:hunter green#0b4008(11, 64, 8)
xkcd:ice blue#d7fffe(215, 255, 254)
xkcd:ice#d6fffa(214, 255, 250)
xkcd:icky green#8fae22(143, 174, 34)
xkcd:indian red#850e04(133, 14, 4)
xkcd:indigo blue#3a18b1(58, 24, 177)
xkcd:indigo#380282(56, 2, 130)
xkcd:iris#6258c4(98, 88, 196)
xkcd:irish green#019529(1, 149, 41)
xkcd:ivory#ffffcb(255, 255, 203)
xkcd:jade green#2baf6a(43, 175, 106)
xkcd:jade#1fa774(31, 167, 116)
xkcd:jungle green#048243(4, 130, 67)
xkcd:kelley green#009337(0, 147, 55)
xkcd:kelly green#02ab2e(2, 171, 46)
xkcd:kermit green#5cb200(92, 178, 0)
xkcd:key lime#aeff6e(174, 255, 110)
xkcd:khaki green#728639(114, 134, 57)
xkcd:khaki#aaa662(170, 166, 98)
xkcd:kiwi green#8ee53f(142, 229, 63)
xkcd:kiwi#9cef43(156, 239, 67)
xkcd:lavender blue#8b88f8(139, 136, 248)
xkcd:lavender pink#dd85d7(221, 133, 215)
xkcd:lavender#c79fef(199, 159, 239)
xkcd:lawn green#4da409(77, 164, 9)
xkcd:leaf green#5ca904(92, 169, 4)
xkcd:leaf#71aa34(113, 170, 52)
xkcd:leafy green#51b73b(81, 183, 59)
xkcd:leather#ac7434(172, 116, 52)
xkcd:lemon green#adf802(173, 248, 2)
xkcd:lemon lime#bffe28(191, 254, 40)
xkcd:lemon yellow#fdff38(253, 255, 56)
xkcd:lemon#fdff52(253, 255, 82)
xkcd:lichen#8fb67b(143, 182, 123)
xkcd:light aqua#8cffdb(140, 255, 219)
xkcd:light aquamarine#7bfdc7(123, 253, 199)
xkcd:light beige#fffeb6(255, 254, 182)
xkcd:light blue gray#b7c9e2(183, 201, 226)
xkcd:light blue green#7efbb3(126, 251, 179)
xkcd:light blue grey#b7c9e2(183, 201, 226)
xkcd:light blue#95d0fc(149, 208, 252)
xkcd:light bluish green#76fda8(118, 253, 168)
xkcd:light bright green#53fe5c(83, 254, 92)
xkcd:light brown#ad8150(173, 129, 80)
xkcd:light burgundy#a8415b(168, 65, 91)
xkcd:light cyan#acfffc(172, 255, 252)
xkcd:light eggplant#894585(137, 69, 133)
xkcd:light forest green#4f9153(79, 145, 83)
xkcd:light gold#fddc5c(253, 220, 92)
xkcd:light grass green#9af764(154, 247, 100)
xkcd:light gray blue#9dbcd4(157, 188, 212)
xkcd:light gray green#b7e1a1(183, 225, 161)
xkcd:light gray#d8dcd6(216, 220, 214)
xkcd:light green blue#56fca2(86, 252, 162)
xkcd:light green#96f97b(150, 249, 123)
xkcd:light greenish blue#63f7b4(99, 247, 180)
xkcd:light grey blue#9dbcd4(157, 188, 212)
xkcd:light grey green#b7e1a1(183, 225, 161)
xkcd:light grey#d8dcd6(216, 220, 214)
xkcd:light indigo#6d5acf(109, 90, 207)
xkcd:light khaki#e6f2a2(230, 242, 162)
xkcd:light lavendar#efc0fe(239, 192, 254)
xkcd:light lavender#dfc5fe(223, 197, 254)
xkcd:light light blue#cafffb(202, 255, 251)
xkcd:light light green#c8ffb0(200, 255, 176)
xkcd:light lilac#edc8ff(237, 200, 255)
xkcd:light lime green#b9ff66(185, 255, 102)
xkcd:light lime#aefd6c(174, 253, 108)
xkcd:light magenta#fa5ff7(250, 95, 247)
xkcd:light maroon#a24857(162, 72, 87)
xkcd:light mauve#c292a1(194, 146, 161)
xkcd:light mint green#a6fbb2(166, 251, 178)
xkcd:light mint#b6ffbb(182, 255, 187)
xkcd:light moss green#a6c875(166, 200, 117)
xkcd:light mustard#f7d560(247, 213, 96)
xkcd:light navy blue#2e5a88(46, 90, 136)
xkcd:light navy#155084(21, 80, 132)
xkcd:light neon green#4efd54(78, 253, 84)
xkcd:light olive green#a4be5c(164, 190, 92)
xkcd:light olive#acbf69(172, 191, 105)
xkcd:light orange#fdaa48(253, 170, 72)
xkcd:light pastel green#b2fba5(178, 251, 165)
xkcd:light pea green#c4fe82(196, 254, 130)
xkcd:light peach#ffd8b1(255, 216, 177)
xkcd:light periwinkle#c1c6fc(193, 198, 252)
xkcd:light pink#ffd1df(255, 209, 223)
xkcd:light plum#9d5783(157, 87, 131)
xkcd:light purple#bf77f6(191, 119, 246)
xkcd:light red#ff474c(255, 71, 76)
xkcd:light rose#ffc5cb(255, 197, 203)
xkcd:light royal blue#3a2efe(58, 46, 254)
xkcd:light sage#bcecac(188, 236, 172)
xkcd:light salmon#fea993(254, 169, 147)
xkcd:light sea green#98f6b0(152, 246, 176)
xkcd:light seafoam green#a7ffb5(167, 255, 181)
xkcd:light seafoam#a0febf(160, 254, 191)
xkcd:light sky blue#c6fcff(198, 252, 255)
xkcd:light tan#fbeeac(251, 238, 172)
xkcd:light teal#90e4c1(144, 228, 193)
xkcd:light turquoise#7ef4cc(126, 244, 204)
xkcd:light urple#b36ff6(179, 111, 246)
xkcd:light violet#d6b4fc(214, 180, 252)
xkcd:light yellow green#ccfd7f(204, 253, 127)
xkcd:light yellow#fffe7a(255, 254, 122)
xkcd:light yellowish green#c2ff89(194, 255, 137)
xkcd:lightblue#7bc8f6(123, 200, 246)
xkcd:lighter green#75fd63(117, 253, 99)
xkcd:lighter purple#a55af4(165, 90, 244)
xkcd:lightgreen#76ff7b(118, 255, 123)
xkcd:lightish blue#3d7afd(61, 122, 253)
xkcd:lightish green#61e160(97, 225, 96)
xkcd:lightish purple#a552e6(165, 82, 230)
xkcd:lightish red#fe2f4a(254, 47, 74)
xkcd:lilac#cea2fd(206, 162, 253)
xkcd:liliac#c48efd(196, 142, 253)
xkcd:lime green#89fe05(137, 254, 5)
xkcd:lime yellow#d0fe1d(208, 254, 29)
xkcd:lime#aaff32(170, 255, 50)
xkcd:lipstick red#c0022f(192, 2, 47)
xkcd:lipstick#d5174e(213, 23, 78)
xkcd:macaroni and cheese#efb435(239, 180, 53)
xkcd:magenta#c20078(194, 0, 120)
xkcd:mahogany#4a0100(74, 1, 0)
xkcd:maize#f4d054(244, 208, 84)
xkcd:mango#ffa62b(255, 166, 43)
xkcd:manilla#fffa86(255, 250, 134)
xkcd:marigold#fcc006(252, 192, 6)
xkcd:marine blue#01386a(1, 56, 106)
xkcd:marine#042e60(4, 46, 96)
xkcd:maroon#650021(101, 0, 33)
xkcd:mauve#ae7181(174, 113, 129)
xkcd:medium blue#2c6fbb(44, 111, 187)
xkcd:medium brown#7f5112(127, 81, 18)
xkcd:medium gray#7d7f7c(125, 127, 124)
xkcd:medium green#39ad48(57, 173, 72)
xkcd:medium grey#7d7f7c(125, 127, 124)
xkcd:medium pink#f36196(243, 97, 150)
xkcd:medium purple#9e43a2(158, 67, 162)
xkcd:melon#ff7855(255, 120, 85)
xkcd:merlot#730039(115, 0, 57)
xkcd:metallic blue#4f738e(79, 115, 142)
xkcd:mid blue#276ab3(39, 106, 179)
xkcd:mid green#50a747(80, 167, 71)
xkcd:midnight blue#020035(2, 0, 53)
xkcd:midnight purple#280137(40, 1, 55)
xkcd:midnight#03012d(3, 1, 45)
xkcd:military green#667c3e(102, 124, 62)
xkcd:milk chocolate#7f4e1e(127, 78, 30)
xkcd:mint green#8fff9f(143, 255, 159)
xkcd:mint#9ffeb0(159, 254, 176)
xkcd:minty green#0bf77d(11, 247, 125)
xkcd:mocha#9d7651(157, 118, 81)
xkcd:moss green#658b38(101, 139, 56)
xkcd:moss#769958(118, 153, 88)
xkcd:mossy green#638b27(99, 139, 39)
xkcd:mud brown#60460f(96, 70, 15)
xkcd:mud green#606602(96, 102, 2)
xkcd:mud#735c12(115, 92, 18)
xkcd:muddy brown#886806(136, 104, 6)
xkcd:muddy green#657432(101, 116, 50)
xkcd:muddy yellow#bfac05(191, 172, 5)
xkcd:mulberry#920a4e(146, 10, 78)
xkcd:murky green#6c7a0e(108, 122, 14)
xkcd:mushroom#ba9e88(186, 158, 136)
xkcd:mustard brown#ac7e04(172, 126, 4)
xkcd:mustard green#a8b504(168, 181, 4)
xkcd:mustard yellow#d2bd0a(210, 189, 10)
xkcd:mustard#ceb301(206, 179, 1)
xkcd:muted blue#3b719f(59, 113, 159)
xkcd:muted green#5fa052(95, 160, 82)
xkcd:muted pink#d1768f(209, 118, 143)
xkcd:muted purple#805b87(128, 91, 135)
xkcd:nasty green#70b23f(112, 178, 63)
xkcd:navy blue#001146(0, 17, 70)
xkcd:navy green#35530a(53, 83, 10)
xkcd:navy#01153e(1, 21, 62)
xkcd:neon blue#04d9ff(4, 217, 255)
xkcd:neon green#0cff0c(12, 255, 12)
xkcd:neon pink#fe019a(254, 1, 154)
xkcd:neon purple#bc13fe(188, 19, 254)
xkcd:neon red#ff073a(255, 7, 58)
xkcd:neon yellow#cfff04(207, 255, 4)
xkcd:nice blue#107ab0(16, 122, 176)
xkcd:night blue#040348(4, 3, 72)
xkcd:ocean blue#03719c(3, 113, 156)
xkcd:ocean green#3d9973(61, 153, 115)
xkcd:ocean#017b92(1, 123, 146)
xkcd:ocher#bf9b0c(191, 155, 12)
xkcd:ochre#bf9005(191, 144, 5)
xkcd:ocre#c69c04(198, 156, 4)
xkcd:off blue#5684ae(86, 132, 174)
xkcd:off green#6ba353(107, 163, 83)
xkcd:off white#ffffe4(255, 255, 228)
xkcd:off yellow#f1f33f(241, 243, 63)
xkcd:old pink#c77986(199, 121, 134)
xkcd:old rose#c87f89(200, 127, 137)
xkcd:olive brown#645403(100, 84, 3)
xkcd:olive drab#6f7632(111, 118, 50)
xkcd:olive green#677a04(103, 122, 4)
xkcd:olive yellow#c2b709(194, 183, 9)
xkcd:olive#6e750e(110, 117, 14)
xkcd:orange brown#be6400(190, 100, 0)
xkcd:orange pink#ff6f52(255, 111, 82)
xkcd:orange red#fd411e(253, 65, 30)
xkcd:orange yellow#ffad01(255, 173, 1)
xkcd:orange#f97306(249, 115, 6)
xkcd:orangeish#fd8d49(253, 141, 73)
xkcd:orangered#fe420f(254, 66, 15)
xkcd:orangey brown#b16002(177, 96, 2)
xkcd:orangey red#fa4224(250, 66, 36)
xkcd:orangey yellow#fdb915(253, 185, 21)
xkcd:orangish brown#b25f03(178, 95, 3)
xkcd:orangish red#f43605(244, 54, 5)
xkcd:orangish#fc824a(252, 130, 74)
xkcd:orchid#c875c4(200, 117, 196)
xkcd:pale aqua#b8ffeb(184, 255, 235)
xkcd:pale blue#d0fefe(208, 254, 254)
xkcd:pale brown#b1916e(177, 145, 110)
xkcd:pale cyan#b7fffa(183, 255, 250)
xkcd:pale gold#fdde6c(253, 222, 108)
xkcd:pale gray#fdfdfe(253, 253, 254)
xkcd:pale green#c7fdb5(199, 253, 181)
xkcd:pale grey#fdfdfe(253, 253, 254)
xkcd:pale lavender#eecffe(238, 207, 254)
xkcd:pale light green#b1fc99(177, 252, 153)
xkcd:pale lilac#e4cbff(228, 203, 255)
xkcd:pale lime green#b1ff65(177, 255, 101)
xkcd:pale lime#befd73(190, 253, 115)
xkcd:pale magenta#d767ad(215, 103, 173)
xkcd:pale mauve#fed0fc(254, 208, 252)
xkcd:pale olive green#b1d27b(177, 210, 123)
xkcd:pale olive#b9cc81(185, 204, 129)
xkcd:pale orange#ffa756(255, 167, 86)
xkcd:pale peach#ffe5ad(255, 229, 173)
xkcd:pale pink#ffcfdc(255, 207, 220)
xkcd:pale purple#b790d4(183, 144, 212)
xkcd:pale red#d9544d(217, 84, 77)
xkcd:pale rose#fdc1c5(253, 193, 197)
xkcd:pale salmon#ffb19a(255, 177, 154)
xkcd:pale sky blue#bdf6fe(189, 246, 254)
xkcd:pale teal#82cbb2(130, 203, 178)
xkcd:pale turquoise#a5fbd5(165, 251, 213)
xkcd:pale violet#ceaefa(206, 174, 250)
xkcd:pale yellow#ffff84(255, 255, 132)
xkcd:pale#fff9d0(255, 249, 208)
xkcd:parchment#fefcaf(254, 252, 175)
xkcd:pastel blue#a2bffe(162, 191, 254)
xkcd:pastel green#b0ff9d(176, 255, 157)
xkcd:pastel orange#ff964f(255, 150, 79)
xkcd:pastel pink#ffbacd(255, 186, 205)
xkcd:pastel purple#caa0ff(202, 160, 255)
xkcd:pastel red#db5856(219, 88, 86)
xkcd:pastel yellow#fffe71(255, 254, 113)
xkcd:pea green#8eab12(142, 171, 18)
xkcd:pea soup green#94a617(148, 166, 23)
xkcd:pea soup#929901(146, 153, 1)
xkcd:pea#a4bf20(164, 191, 32)
xkcd:peach#ffb07c(255, 176, 124)
xkcd:peachy pink#ff9a8a(255, 154, 138)
xkcd:peacock blue#016795(1, 103, 149)
xkcd:pear#cbf85f(203, 248, 95)
xkcd:periwinkle blue#8f99fb(143, 153, 251)
xkcd:periwinkle#8e82fe(142, 130, 254)
xkcd:perrywinkle#8f8ce7(143, 140, 231)
xkcd:petrol#005f6a(0, 95, 106)
xkcd:pig pink#e78ea5(231, 142, 165)
xkcd:pine green#0a481e(10, 72, 30)
xkcd:pine#2b5d34(43, 93, 52)
xkcd:pink purple#db4bda(219, 75, 218)
xkcd:pink red#f5054f(245, 5, 79)
xkcd:pink/purple#ef1de7(239, 29, 231)
xkcd:pink#ff81c0(255, 129, 192)
xkcd:pinkish brown#b17261(177, 114, 97)
xkcd:pinkish gray#c8aca9(200, 172, 169)
xkcd:pinkish grey#c8aca9(200, 172, 169)
xkcd:pinkish orange#ff724c(255, 114, 76)
xkcd:pinkish purple#d648d7(214, 72, 215)
xkcd:pinkish red#f10c45(241, 12, 69)
xkcd:pinkish tan#d99b82(217, 155, 130)
xkcd:pinkish#d46a7e(212, 106, 126)
xkcd:pinky purple#c94cbe(201, 76, 190)
xkcd:pinky red#fc2647(252, 38, 71)
xkcd:pinky#fc86aa(252, 134, 170)
xkcd:piss yellow#ddd618(221, 214, 24)
xkcd:pistachio#c0fa8b(192, 250, 139)
xkcd:plum purple#4e0550(78, 5, 80)
xkcd:plum#580f41(88, 15, 65)
xkcd:poison green#40fd14(64, 253, 20)
xkcd:poo brown#885f01(136, 95, 1)
xkcd:poo#8f7303(143, 115, 3)
xkcd:poop brown#7a5901(122, 89, 1)
xkcd:poop green#6f7c00(111, 124, 0)
xkcd:poop#7f5e00(127, 94, 0)
xkcd:powder blue#b1d1fc(177, 209, 252)
xkcd:powder pink#ffb2d0(255, 178, 208)
xkcd:primary blue#0804f9(8, 4, 249)
xkcd:prussian blue#004577(0, 69, 119)
xkcd:puce#a57e52(165, 126, 82)
xkcd:puke brown#947706(148, 119, 6)
xkcd:puke green#9aae07(154, 174, 7)
xkcd:puke yellow#c2be0e(194, 190, 14)
xkcd:puke#a5a502(165, 165, 2)
xkcd:pumpkin orange#fb7d07(251, 125, 7)
xkcd:pumpkin#e17701(225, 119, 1)
xkcd:pure blue#0203e2(2, 3, 226)
xkcd:purple blue#632de9(99, 45, 233)
xkcd:purple brown#673a3f(103, 58, 63)
xkcd:purple gray#866f85(134, 111, 133)
xkcd:purple grey#866f85(134, 111, 133)
xkcd:purple pink#e03fd8(224, 63, 216)
xkcd:purple red#990147(153, 1, 71)
xkcd:purple/blue#5d21d0(93, 33, 208)
xkcd:purple/pink#d725de(215, 37, 222)
xkcd:purple#7e1e9c(126, 30, 156)
xkcd:purpleish blue#6140ef(97, 64, 239)
xkcd:purpleish pink#df4ec8(223, 78, 200)
xkcd:purpleish#98568d(152, 86, 141)
xkcd:purpley blue#5f34e7(95, 52, 231)
xkcd:purpley gray#947e94(148, 126, 148)
xkcd:purpley grey#947e94(148, 126, 148)
xkcd:purpley pink#c83cb9(200, 60, 185)
xkcd:purpley#8756e4(135, 86, 228)
xkcd:purplish blue#601ef9(96, 30, 249)
xkcd:purplish brown#6b4247(107, 66, 71)
xkcd:purplish gray#7a687f(122, 104, 127)
xkcd:purplish grey#7a687f(122, 104, 127)
xkcd:purplish pink#ce5dae(206, 93, 174)
xkcd:purplish red#b0054b(176, 5, 75)
xkcd:purplish#94568c(148, 86, 140)
xkcd:purply blue#661aee(102, 26, 238)
xkcd:purply pink#f075e6(240, 117, 230)
xkcd:purply#983fb2(152, 63, 178)
xkcd:putty#beae8a(190, 174, 138)
xkcd:racing green#014600(1, 70, 0)
xkcd:radioactive green#2cfa1f(44, 250, 31)
xkcd:raspberry#b00149(176, 1, 73)
xkcd:raw sienna#9a6200(154, 98, 0)
xkcd:raw umber#a75e09(167, 94, 9)
xkcd:really light blue#d4ffff(212, 255, 255)
xkcd:red brown#8b2e16(139, 46, 22)
xkcd:red orange#fd3c06(253, 60, 6)
xkcd:red pink#fa2a55(250, 42, 85)
xkcd:red purple#820747(130, 7, 71)
xkcd:red violet#9e0168(158, 1, 104)
xkcd:red wine#8c0034(140, 0, 52)
xkcd:red#e50000(229, 0, 0)
xkcd:reddish brown#7f2b0a(127, 43, 10)
xkcd:reddish gray#997570(153, 117, 112)
xkcd:reddish grey#997570(153, 117, 112)
xkcd:reddish orange#f8481c(248, 72, 28)
xkcd:reddish pink#fe2c54(254, 44, 84)
xkcd:reddish purple#910951(145, 9, 81)
xkcd:reddish#c44240(196, 66, 64)
xkcd:reddy brown#6e1005(110, 16, 5)
xkcd:rich blue#021bf9(2, 27, 249)
xkcd:rich purple#720058(114, 0, 88)
xkcd:robin egg blue#8af1fe(138, 241, 254)
xkcd:robin's egg blue#98eff9(152, 239, 249)
xkcd:robin's egg#6dedfd(109, 237, 253)
xkcd:rosa#fe86a4(254, 134, 164)
xkcd:rose pink#f7879a(247, 135, 154)
xkcd:rose red#be013c(190, 1, 60)
xkcd:rose#cf6275(207, 98, 117)
xkcd:rosy pink#f6688e(246, 104, 142)
xkcd:rouge#ab1239(171, 18, 57)
xkcd:royal blue#0504aa(5, 4, 170)
xkcd:royal purple#4b006e(75, 0, 110)
xkcd:royal#0c1793(12, 23, 147)
xkcd:ruby#ca0147(202, 1, 71)
xkcd:russet#a13905(161, 57, 5)
xkcd:rust brown#8b3103(139, 49, 3)
xkcd:rust orange#c45508(196, 85, 8)
xkcd:rust red#aa2704(170, 39, 4)
xkcd:rust#a83c09(168, 60, 9)
xkcd:rusty orange#cd5909(205, 89, 9)
xkcd:rusty red#af2f0d(175, 47, 13)
xkcd:saffron#feb209(254, 178, 9)
xkcd:sage green#88b378(136, 179, 120)
xkcd:sage#87ae73(135, 174, 115)
xkcd:salmon pink#fe7b7c(254, 123, 124)
xkcd:salmon#ff796c(255, 121, 108)
xkcd:sand brown#cba560(203, 165, 96)
xkcd:sand yellow#fce166(252, 225, 102)
xkcd:sand#e2ca76(226, 202, 118)
xkcd:sandstone#c9ae74(201, 174, 116)
xkcd:sandy brown#c4a661(196, 166, 97)
xkcd:sandy yellow#fdee73(253, 238, 115)
xkcd:sandy#f1da7a(241, 218, 122)
xkcd:sap green#5c8b15(92, 139, 21)
xkcd:sapphire#2138ab(33, 56, 171)
xkcd:scarlet#be0119(190, 1, 25)
xkcd:sea blue#047495(4, 116, 149)
xkcd:sea green#53fca1(83, 252, 161)
xkcd:sea#3c9992(60, 153, 146)
xkcd:seafoam blue#78d1b6(120, 209, 182)
xkcd:seafoam green#7af9ab(122, 249, 171)
xkcd:seafoam#80f9ad(128, 249, 173)
xkcd:seaweed green#35ad6b(53, 173, 107)
xkcd:seaweed#18d17b(24, 209, 123)
xkcd:sepia#985e2b(152, 94, 43)
xkcd:shamrock green#02c14d(2, 193, 77)
xkcd:shamrock#01b44c(1, 180, 76)
xkcd:shit brown#7b5804(123, 88, 4)
xkcd:shit green#758000(117, 128, 0)
xkcd:shit#7f5f00(127, 95, 0)
xkcd:shocking pink#fe02a2(254, 2, 162)
xkcd:sick green#9db92c(157, 185, 44)
xkcd:sickly green#94b21c(148, 178, 28)
xkcd:sickly yellow#d0e429(208, 228, 41)
xkcd:sienna#a9561e(169, 86, 30)
xkcd:silver#c5c9c7(197, 201, 199)
xkcd:sky blue#75bbfd(117, 187, 253)
xkcd:sky#82cafc(130, 202, 252)
xkcd:slate blue#5b7c99(91, 124, 153)
xkcd:slate gray#59656d(89, 101, 109)
xkcd:slate green#658d6d(101, 141, 109)
xkcd:slate grey#59656d(89, 101, 109)
xkcd:slate#516572(81, 101, 114)
xkcd:slime green#99cc04(153, 204, 4)
xkcd:snot green#9dc100(157, 193, 0)
xkcd:snot#acbb0d(172, 187, 13)
xkcd:soft blue#6488ea(100, 136, 234)
xkcd:soft green#6fc276(111, 194, 118)
xkcd:soft pink#fdb0c0(253, 176, 192)
xkcd:soft purple#a66fb5(166, 111, 181)
xkcd:spearmint#1ef876(30, 248, 118)
xkcd:spring green#a9f971(169, 249, 113)
xkcd:spruce#0a5f38(10, 95, 56)
xkcd:squash#f2ab15(242, 171, 21)
xkcd:steel blue#5a7d9a(90, 125, 154)
xkcd:steel gray#6f828a(111, 130, 138)
xkcd:steel grey#6f828a(111, 130, 138)
xkcd:steel#738595(115, 133, 149)
xkcd:stone#ada587(173, 165, 135)
xkcd:stormy blue#507b9c(80, 123, 156)
xkcd:straw#fcf679(252, 246, 121)
xkcd:strawberry#fb2943(251, 41, 67)
xkcd:strong blue#0c06f7(12, 6, 247)
xkcd:strong pink#ff0789(255, 7, 137)
xkcd:sun yellow#ffdf22(255, 223, 34)
xkcd:sunflower yellow#ffda03(255, 218, 3)
xkcd:sunflower#ffc512(255, 197, 18)
xkcd:sunny yellow#fff917(255, 249, 23)
xkcd:sunshine yellow#fffd37(255, 253, 55)
xkcd:swamp green#748500(116, 133, 0)
xkcd:swamp#698339(105, 131, 57)
xkcd:tan brown#ab7e4c(171, 126, 76)
xkcd:tan green#a9be70(169, 190, 112)
xkcd:tan#d1b26f(209, 178, 111)
xkcd:tangerine#ff9408(255, 148, 8)
xkcd:taupe#b9a281(185, 162, 129)
xkcd:tea green#bdf8a3(189, 248, 163)
xkcd:tea#65ab7c(101, 171, 124)
xkcd:teal blue#01889f(1, 136, 159)
xkcd:teal green#25a36f(37, 163, 111)
xkcd:teal#029386(2, 147, 134)
xkcd:tealish green#0cdc73(12, 220, 115)
xkcd:tealish#24bca8(36, 188, 168)
xkcd:terra cotta#c9643b(201, 100, 59)
xkcd:terracota#cb6843(203, 104, 67)
xkcd:terracotta#ca6641(202, 102, 65)
xkcd:tiffany blue#7bf2da(123, 242, 218)
xkcd:tomato red#ec2d01(236, 45, 1)
xkcd:tomato#ef4026(239, 64, 38)
xkcd:topaz#13bbaf(19, 187, 175)
xkcd:toupe#c7ac7d(199, 172, 125)
xkcd:toxic green#61de2a(97, 222, 42)
xkcd:tree green#2a7e19(42, 126, 25)
xkcd:true blue#010fcc(1, 15, 204)
xkcd:true green#089404(8, 148, 4)
xkcd:turquoise blue#06b1c4(6, 177, 196)
xkcd:turquoise green#04f489(4, 244, 137)
xkcd:turquoise#06c2ac(6, 194, 172)
xkcd:turtle green#75b84f(117, 184, 79)
xkcd:twilight blue#0a437a(10, 67, 122)
xkcd:twilight#4e518b(78, 81, 139)
xkcd:ugly blue#31668a(49, 102, 138)
xkcd:ugly brown#7d7103(125, 113, 3)
xkcd:ugly green#7a9703(122, 151, 3)
xkcd:ugly pink#cd7584(205, 117, 132)
xkcd:ugly purple#a442a0(164, 66, 160)
xkcd:ugly yellow#d0c101(208, 193, 1)
xkcd:ultramarine blue#1805db(24, 5, 219)
xkcd:ultramarine#2000b1(32, 0, 177)
xkcd:umber#b26400(178, 100, 0)
xkcd:velvet#750851(117, 8, 81)
xkcd:vermillion#f4320c(244, 50, 12)
xkcd:very dark blue#000133(0, 1, 51)
xkcd:very dark brown#1d0200(29, 2, 0)
xkcd:very dark green#062e03(6, 46, 3)
xkcd:very dark purple#2a0134(42, 1, 52)
xkcd:very light blue#d5ffff(213, 255, 255)
xkcd:very light brown#d3b683(211, 182, 131)
xkcd:very light green#d1ffbd(209, 255, 189)
xkcd:very light pink#fff4f2(255, 244, 242)
xkcd:very light purple#f6cefc(246, 206, 252)
xkcd:very pale blue#d6fffe(214, 255, 254)
xkcd:very pale green#cffdbc(207, 253, 188)
xkcd:vibrant blue#0339f8(3, 57, 248)
xkcd:vibrant green#0add08(10, 221, 8)
xkcd:vibrant purple#ad03de(173, 3, 222)
xkcd:violet blue#510ac9(81, 10, 201)
xkcd:violet pink#fb5ffc(251, 95, 252)
xkcd:violet red#a50055(165, 0, 85)
xkcd:violet#9a0eea(154, 14, 234)
xkcd:viridian#1e9167(30, 145, 103)
xkcd:vivid blue#152eff(21, 46, 255)
xkcd:vivid green#2fef10(47, 239, 16)
xkcd:vivid purple#9900fa(153, 0, 250)
xkcd:vomit green#89a203(137, 162, 3)
xkcd:vomit yellow#c7c10c(199, 193, 12)
xkcd:vomit#a2a415(162, 164, 21)
xkcd:warm blue#4b57db(75, 87, 219)
xkcd:warm brown#964e02(150, 78, 2)
xkcd:warm gray#978a84(151, 138, 132)
xkcd:warm grey#978a84(151, 138, 132)
xkcd:warm pink#fb5581(251, 85, 129)
xkcd:warm purple#952e8f(149, 46, 143)
xkcd:washed out green#bcf5a6(188, 245, 166)
xkcd:water blue#0e87cc(14, 135, 204)
xkcd:watermelon#fd4659(253, 70, 89)
xkcd:weird green#3ae57f(58, 229, 127)
xkcd:wheat#fbdd7e(251, 221, 126)
xkcd:white#ffffff(255, 255, 255)
xkcd:windows blue#3778bf(55, 120, 191)
xkcd:wine red#7b0323(123, 3, 35)
xkcd:wine#80013f(128, 1, 63)
xkcd:wintergreen#20f986(32, 249, 134)
xkcd:wisteria#a87dc2(168, 125, 194)
xkcd:yellow brown#b79400(183, 148, 0)
xkcd:yellow green#c0fb2d(192, 251, 45)
xkcd:yellow ochre#cb9d06(203, 157, 6)
xkcd:yellow orange#fcb001(252, 176, 1)
xkcd:yellow tan#ffe36e(255, 227, 110)
xkcd:yellow/green#c8fd3d(200, 253, 61)
xkcd:yellow#ffff14(255, 255, 20)
xkcd:yellowgreen#bbf90f(187, 249, 15)
xkcd:yellowish brown#9b7a01(155, 122, 1)
xkcd:yellowish green#b0dd16(176, 221, 22)
xkcd:yellowish orange#ffab0f(255, 171, 15)
xkcd:yellowish tan#fcfc81(252, 252, 129)
xkcd:yellowish#faee66(250, 238, 102)
xkcd:yellowy brown#ae8b0c(174, 139, 12)
xkcd:yellowy green#bff128(191, 241, 40)
Name Hex RGB Color
tab:blue#1f77b4(31, 119, 180)
tab:brown#8c564b(140, 86, 75)
tab:cyan#17becf(23, 190, 207)
tab:gray#7f7f7f(127, 127, 127)
tab:green#2ca02c(44, 160, 44)
tab:grey#7f7f7f(127, 127, 127)
tab:olive#bcbd22(188, 189, 34)
tab:orange#ff7f0e(255, 127, 14)
tab:pink#e377c2(227, 119, 194)
tab:purple#9467bd(148, 103, 189)
tab:red#d62728(214, 39, 40)

Používáme cookies pro lepší uživatelský zážitek. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas a zároveň potvrzujete, že jste se seznámil/a s Prohlášením o ochraně osobních údajů.

© 2018 – 2020 Colorbee, s.r.o.
Design by grafikli.cz