Lektor LovelyData

Dalibor Zeman

Dalibor Zeman

Dalibor je softvérovým developerom na oddelení virtuálnych simulácií. Má aktívnu skusenosť so softvérovým vývojom v jazyku Python, VBA a Matlab. Jeho primárnym zameraním je automatizacia akýchkoľvek činností a zaroveň vývoj špecializovaných, na mieru šitých aplikácii.

Copyright © 2018-2023, Colorbee, s.r.o.

Designed by grafikli.cz in Prague.