Lektor LovelyData

Martin Kosela

Martin Kosela

Martin pracuje jako projektový manažer/specalista a pracuje s daty, které využívá pro plánování budoucích aktivit a rovněž pro vyhodnocení dodané práce. Má zkušenosti s vývojem řídících systémů, aplikacemi nad databázemi, aplikacemi pro podporu a plánování obchodu, vytvářením procesů „na zelené louce“ v oblasti release managementu a PMO. Působil v různých společnostech jako např. ŠkoFIN (VW Financial Services CZ), CGI nebo NN pojišťovna. V minulosti působil také jako lektor produktů Microsoft Office, zejména Excelu, a to jak interní tak externí lektor.

Profil lektora

Copyright © 2018-2024, Colorbee, s.r.o.

Designed by grafikli.cz in Prague.