Firemní kurzy

Investujte do budoucnosti

Naučte se využívat Data Science

Standardní kurzy

Python - Data Science Essentials (3 dny)

Tento kurz poskytuje účastníkům praktické zkušenosti s celou řadou základních nástrojů a technik používaných v oblasti datové vědy. Zaměřuje se na technologie, které poskytují komplexní prostředky pro čtení, zápis, manipulaci, čištění, analýzu a vizualizaci dat.

Účastníci získají pevné základy pro používání Pythonu pro analýzu a vizualizaci dat. Tyto dovednosti jim mohou také sloužit jako odrazový můstek ke strojovému učení.

Co se naučíte:

 • Základy Python3
 • Základy Pandas
 • Základy Matplotlib
 • Jupyter Notebook
 • Zpracovávat data v různých formátech (Excel, CSV, apod.)
 • Analyzovat data
 • Čistit data
 • Manipulovat s daty
 • Vizualizovat data
 • Řešit nejběžnější problémy a chyby
SQL - Data Analysis (3 dny)

Tento kurz provede účastníky základy relačních databází (RDBMS) a jazyka SQL, který je standardem pro práci s daty.

Účastníci poznají databázové struktury, SQL syntaxi a získají jistotu při psaní databázových dotazů a analýze dat.

Co se naučíte:

 • Porozumíte SQL výrazům jako jsou tabulky, schéma, funkce a JOINy.
 • Porozumíte rozdílům mezi různými systémy pro řízení dat pro SQL databáze (RDBMS).
 • Vytvářet základní SQL dotazy a používat logické funkce, řazení a komentáře.
 • Aplikovat SQL agregační funkce (MIN, MAX, SUM, AVG, COUNT).
 • Používat CAST pro změnu datových typů.
 • Používat pokročilé SQL příkazy (OR, GROUP BY, HAVING) a operátory (=, !=, >, <, IN, NOT IN a BETWEEN) pro filtrování dat.
 • Aplikovat řetězcové, datumové a matematické funkce pro manipulaci s daty.
 • Spojovat tabulky (INNER, OUTER a CROSS JOIN).
 • Kombinovat data (UNION, INTERSECT a EXCEPT).
 • Řešit nejběžnější problémy a chyby.

Kurz standardně využívá PostgreSQL.

Python - základy (1 den)

Kurz pro začátečníky, kteří se chtějí seznámit s Pythonem.

Co se naučíte:

 • Python3 - základy
 • Prostředí Jupyter Notebook
 • Datové typy
 • Podmínky
 • Řízení běhu programu
 • Funkce
 • Datové struktury
 • Řešit nejběžnější problémy a chyby
Pandas - základy (1 den)

Kurz pro všechny, kteří chtějí poznat datovou knihovnu Pandas, která se stala standardem pro analýzu a zpracování dat.

Co se naučíte:

 • Základy Pandas
 • Jupyter Notebook
 • DataFrame
 • Series
 • Index
 • Filtrování dat
 • Agregace dat
 • Zpracovávat data v různých formátech (Excel, CSV, apod.)
 • Řešit nejběžnější problémy a chyby

Kurz standardně využívá Python3.

Matplotlib - základy (1 den)

Základy vizualizace dat v Pythonu. Kurz vás naučí pracovat s knihovnou Matplotlib.

Co se naučíte:

 • Základy Matplotlib
 • Vizualizace dat
 • Typy grafů
 • Úprava stylů
 • Propojení s Pandas
 • Řešit nejběžnější problémy a chyby

Kurz standardně využívá Python3.

SQL - základy (1 den)

Praktický úvod provede účastníky základy SQL a dá jim jistotu při psaní databázových dotazů.

Co se naučíte:

 • Porozumíte SQL výrazům jako jsou tabulky, schéma a funkce.
 • Porozumíte rozdílům mezi různými systémy pro řízení dat pro SQL databáze (RDBMS).
 • Vytvářet základní SQL dotazy a používat logické funkce, řazení a komentáře.
 • Používat SQL příkazy a operátory (=, !=, >, <, IN, NOT IN a BETWEEN) pro filtrování dat.
 • Aplikovat SQL agregační funkce (MIN, MAX, SUM, AVG, COUNT).
 • Aplikovat řetězcové, datumové a matematické funkce pro manipulaci s daty.
 • Řešit nejběžnější problémy a chyby.

Kurz standardně využívá PostgreSQL.

Kurzy na míru

 • Přizpůsobené potřebám vaší firmy.
 • Schopnost lépe využívat data v podnikání.
 • Průběžné vzdělávání v aktuálních technologiích.
 • Profesionální přístup a zkušenosti expertů.
 • U vás ve firmě nebo on-line.
 • V češtině nebo angličtině

Lovely lektoři

Tým nadšených odborníků, kteří předávají zkušenosti zábavným, lidským a snadno pochopitelným způsobem. Výuka je tak dostupná i běžným uživatelům a baví je. Účastníci získají potřebnou jistotu a dovednosti, které ihned využijí v praxi.

Jan
Honza má široké znalosti z oblasti nejen Business Intelligence, Data Warehousing a Big Data, ale i ... Více informací
Jindřich
Jindra je konzultantem v oblasti zpracování a analýzy dat. Má zkušenosti s Business Intelligence, analýzou a ... Více informací
Lubomír
Autor projektu LovelyData. Lubomír má dlouholeté zkušenosti v oblasti Big Data, Business Intelligence, Data Warehousing a ... Více informací
Miroslav
Miroslav má dlouholeté zkušenosti s programováním, Business Intelligence, Data Integration, Data Migration a Data Warehousing. Pracoval ... Více informací
Veronika
Veronika pracuje jako datová analytička ve společnosti, která se zabývá vývojem mobilních her. Má široký záběr ... Více informací

Učí se s námi

Důvěřují nám zaměstnanci těch nejznámějších firem.

Air Bank
Asiana
Broker Consulting
ČEPS
Česká pojišťovna
Česká spořitelna
Českomoravská stavební spořitelna
ČEZ Distribuce

Používáme cookies pro lepší uživatelský zážitek. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas a zároveň potvrzujete, že jste se seznámil/a s Prohlášením o ochraně osobních údajů.

© 2018 – 2020 Colorbee, s.r.o.
Design by grafikli.cz