Python + Word - efektívnejší reporting

Čas sú peniaze, nestrácajme ho vypĺňaním tabuliek a reportov a teda neproduktívnou činnosťou. Nechajme za seba pracovať stroje.

Autor kurzu: Dalibor Zeman

Videa 227 min · 79 lekcí · Mírně pokročilí

Python Word oxml python-docx reporting
  • Dokonalé spojenie najrozšírenejšieho kancelárskeho balíka MS office (WORD) a najpoužívanejšieho skriptovacieho jazyka Python
  • Vysvetlíme si základné aspekty balíka Python-docx
  • Vysvetlíme si na konkrétnom príklade špecializovanú triedu Oxml z balíka Python-docx
  • Ukážeme si najdôležitejšie aspekty balíka Python-docx, s ktorými sa môžete najčastejšie stretnúť v praxi
  • Na konkrétnom projekte si zosumarizujeme naše znalosti a ukážeme praktické využitie balíka Python-docx pre efektívne a rýchle vytváranie reportov

192 € * / 1 rok

Koupit kurz

* Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Popis kurzu

Obsah kurzu

1. Intro

5

1.1 Predstavenie kurzu

1.2 Syntax if __name__ == “__main__”

1.3 Import balika python-docx

Intro_002.py

Intro_003.py

2. Dokument

3

2.1 Dokument

Document_001.py

MyDocuemtn.docx

3. Text

11

3.1 Intro

3.2 Alignment

3.3 Indent

3.4 Paragraph Spacing

3.5 Line Spacing

3.6 Text Formatting

Text_001.py

Text_002.py

Text_003.py

Text_004.py

Text_005.py

4. Section

9

4.1 Intro

4.2 Add Section

4.3 Section properties

4.4 Section margins

Section_001.py

Section_002.py

Section_003.py

Section_004.py

SectionOne.docx

5. Header

7

5.1 Add header

5.2 Split header into zones

5.3 Add teable to the header

Header_001.py

Header_002.py

Header_003.py

index.png

6. Footer

2

6.1 Footer

Footer_001.py

7. Style

8

7.1 List all styles

7.2 Add style

7.3 Delete style

7.4 Text style

Styles_001.py

Styles_002.py

Styles_003.py

Styles_004.py

8. Image

5

8.1 Add image

8.2 Add image size

Image_001.py

Image_002.py

index.png

9. Tables

8

9.1 add table

9.2 add table on specific space

9.3 print content from all tables

Table_001.py

Table_002.py

Table_003.py

TableAdd_Add.docx

TableProp.docx

10. Rest features

9

10.1 Replace text

10.2 Word properties

10.3 Word as Html, grab specific data

Rest_001.py

Rest_002.py

Rest_003.py

RestReplace01.docx

RestReplace02.docx

Findtext.docx

11. Project

9

11.1 Part 1

11.1 Part 2

11.1 Part 3

11.1 Part 4

11.1 Part 5

11.1 Part 6

Data_27042021.csv

index.png

main.py

12. Zaver

1

12.1 Zaver

13. Záverečný test

2

Zadanie testu (ZIP)

Zadanie testu (PDF)


Další informace
Koupit kurz

Copyright © 2018-2021, Colorbee, s.r.o.

Design by grafikli.cz

Používáme cookies pro lepší uživatelský zážitek. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas a zároveň potvrzujete, že jste se seznámil/a s Prohlášením o ochraně osobních údajů.

Fotografie: lektoři, grafikli.cz, icons8.com